องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สร้างคุณค่าสินค้าและบริการ "อันดามันและหมู่เกาะทะเลใต้"

1625658060
ขนาดตัวอักษร

          แม้ว่าพื้นที่ "อันดามันและหมู่เกาะทะเลใต้" จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีระดับ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ แต่หากเราไม่พัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพ มีความโดดเด่น มีความพร้อมและแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทั้งในและต่างประเทศ สุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวก็อาจจะให้ความสนใจลดน้อยลง

 


เกาะสิมิลัน
 

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จึงต้องการต่อยอดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยการสร้างคุณค่าให้สินค้าและบริการ เพื่อให้ "อันดามันและหมู่เกาะทะเลใต้" เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะมา
 

          ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. เปิดเผยว่า ในพื้นที่ "อันดามันและหมู่เกาะทะเลใต้" ทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สตูล และตรัง เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณี โดย อพท. จะร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อค้นหาจุดเด่นและความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ขึ้นมา และนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT Thailand

 


ดร.ชุมพล มุสิกานนท์

 

          ด้าน นายไมตรี พุทธวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท. 9 กล่าวว่า ถึงแม้ว่าในแต่ละพื้นที่จะมีพื้นที่ติดทะเลเหมือนกัน แต่ความสวยงามและวิถีชีวิตต่างกัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีอัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมมากมายที่ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นจุดขายเพื่อนำมาเสนอแก่นักท่องเที่ยว เพราะหากแค่พัฒนาเมืองให้สวยงาม แต่ขาดสีสัน นักท่องเที่ยวก็จะไม่ประทับใจ
 

          เริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นประธานของคลัสเตอร์ "อันดามันและหมู่เกาะทะเลใต้" ตอบโจทย์ด้านการตลาดเป็นหลัก ซึ่งในย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีความทันสมัย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส มีศิลปวัฒนธรรมที่น่าติดตามค้นหาถึงเรื่องราวในอดีต
 

          จังหวัดกระบี่ จะให้ความสำคัญที่คลองท่อม ไฮไลต์อยู่ที่น้ำตกร้อนที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่น้ำตกมีความร้อน เกิดจากธารน้ำกลางผืนป่าพรุ สะพานสูง ซึ่งอยู่บนรอยแยกของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นพลังงานความร้อนจากใต้ดินถูกปล่อยขึ้นมาพบกับสายน้ำด้านบน อีกทั้งยังมีน้ำร้อนธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 38-45 องศาเซลเซียส ซึ่ง อพท. จะดึงคุณค่าของบ่อน้ำร้อนขึ้นมาว่าถ้าแช่น้ำร้อนที่นี่จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดของโรคได้ อาทิ โรคปวดเข่า ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ซึ่งมีแผนจะเสนอ คลองท่อม เป็นเมืองแห่งสปา

 


น้ำตกร้อน
 

          นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของ ลูกปัด สุริยเทพ นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตของจังหวัดกระบี่ ว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และมีพื้นที่เชื่อมโยงชุมชนโบราณด้วย
 

          จังหวัดพังงา เป็นเมืองเก่า ซึ่งเสน่ห์ของตะกั่วป่าอยู่ที่อาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างสไตล์ชิโน-โปรตุกีสแบบโบราณ ซึ่งจะเห็นอาคารเหล่านี้ได้ตามถนนสายสำคัญ 5 สาย คือ ถนนศรีตะกั่วป่า ถนนอุดมธารา ถนนกลั่นแก้ว ถนนมนตรี 2 และถนนหน้าเมือง โดยมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงวัฒนธรรม  
 

          อีกทั้งยังมีบ่อน้ำร้อนรมณีย์ อยู่กลางหุบเขาที่ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียส ลวกไข่ออนเซ็นได้ เหมาะสำหรับแช่ตัว แช่เท้า เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า และบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างศึกษาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียด้วย
 

          จังหวัดสตูล มีอุทยานธรณีโลกที่เชื่อมโยงคุณค่าของผืนแผ่นดินกับวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งควรจะต้องมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยการอนุรักษ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

          สำหรับจังหวัดตรัง เป็นเมืองเก่า เคยเป็นเมืองท่าโปรตุเกส อำเภอกันตังจึงเป็นพื้นที่ที่น่านำมาสร้างจุดขาย เพราะมีความพร้อมทางกายภาพ มีความโดดเด่นทางอาหาร แต่ที่ผ่านมาไม่เคยหยิบยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานำเสนอต่อนักท่องเที่ยว

 


หมูย่างและติ่มซำ เมืองตรัง
 

          นายไมตรี กล่าวว่า อพท. จะค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนและความแตกต่างของแต่ละพื้นที่เพื่อหาจุดต่างมาสร้างเป็นจุดขายที่โดดเด่น อาทิ เรื่องบ่อน้ำร้อน ที่จะต้องร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อดึงนักท่องเที่ยว เพราะไม่เฉพาะแค่เมืองไทยที่มีบ่อน้ำร้อน แต่ที่ญี่ปุ่นก็โด่งดังมากเรื่องการแช่น้ำร้อน นักท่องเที่ยวต่างก็พากันไปแช่น้ำร้อนที่ญี่ปุ่น ดังนั้น หากเราแค่โปรโมตว่าหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีบ่อน้ำร้อนจำนวนมาก แค่นี้ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้
 

          อพท. จึงต้องการสร้างคุณค่าของบ่อน้ำร้อนว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่มากด้วยประโยชน์ ในน้ำมีแร่ธาตุจำนวนมากเพียงพอที่จะช่วยบรรเทาและรักษาอาการเจ็บปวดได้ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทำการวิจัยเพื่อนำผลวิจัยยืนยันว่า การแช่น้ำร้อนที่นี่ต่างจากที่อื่น สามารถบรรเทาหรือรักษาอาการปวดได้จริง อาทิ บรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดเข่าได้ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 

          สุดท้ายเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากคือ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ความสะอาด สุขอนามัย โดย อพท. ได้ร่วมกับสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องการทำอาหารให้ถูกสุขอนามัย และร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำจัดขยะเปียก ขยะแห้ง เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว