องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.อู่ทอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

1717475340
ขนาดตัวอักษร

     วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗  ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วุฒิไกรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นายเมธี แย้มเกษร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ อพท.อู่ทอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
     โดยมี นายกองตรี โกวิทย์ อุบลรัตน์ นายอำเภออู่ทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในอำเภออู่ทอง  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทองหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี