องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.หมู่เกาะช้าง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

1719286200
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ รอง ผจก.อพท.หมู่เกาะช้าง ปฏิบัติหน้าที่ ผจก.อพท.หมู่เกาะช้าง มอบหมายให้ ดร.ณภัทร ภัทร์ธราธร ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ อพท. หมู่เกาะช้าง นำนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต. ไม้รูด และผู้แทนชุมชนตำบลไม้รูด ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ด้วยเครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. ยุวรัตน์ เงินเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร