องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.น่าน จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 2/2567

1718939160
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านบูติค รีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อพท.น่าน จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดยมีนายสัจจพงษ์ จินดาพล เป็นประธานการประชุม นางศุภรดา กานดิศยากุล รองผู้จัดการปฎิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน นางกิตติวรา คำมั่น ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ อพท.น่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน