องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.หมู่เกาะช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

1719567180
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์ รอง ผจก.อพท. หมู่เกาะช้าง ปฏิบัติหน้าที่ ผจก.อพท.หมู่เกาะช้าง มอบหมายให้ น.ส.มัทนา เครือจันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด