องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.เลย เข้าร่วมอภิปรายและเสวนาเรื่องมุมมองการท่องเที่ยวกับอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ของ 3 ผีไทเลย ผีตาโขน ผีบุ้งเต้า ผีขนน้ำ ในโครงการ “เพิ่มพลัง SOFT POWER ด้วยภาพยนตร์สั้น 3 ผีไทเลย”

1720186980
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย (อพท.เลย) นายธรรมนูญ  ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย มอบหมายให้ นายอภิวิชญ์  ปัดสำราญ และ นายศักดิ์มงคล ศรีมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวิทยากรในโครงการ “เพิ่มพลัง SOFT POWER ด้วยภาพยนตร์สั้น 3 ผีไทเลย” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวโดยในชุมชน ให้มีความสนใจและสร้างคุณค่าของชุมชนที่สูงขึ้น  โดยได้อภิปรายและเสวนาเรื่องมุมมองการท่องเที่ยวกับอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ของ 3 ผีไทเลย ผีตาโขน ผีบุ้งเต้า ผีขนน้ำ และสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ มุมมองการถ่ายภาพ สถานที่เหมาะสมในการถ่ายทำภาพยนตร์ กฎระเบียบ ประเพณี ในการเข้าใช้สถานที่ และความเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม โรงแรมภูคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย