องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.เลย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย (CBT Thailand) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยเส้นทางขึ้นจุดชมวิวภูผาผึ้ง) ณ ชุมชนห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

1720574640
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567  นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย มอบหมายให้นางสาวอรุณศรี นามซุย เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย (CBT Thailand) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยเส้นทางขึ้นจุดชมวิวภูผาผึ้ง) ณ ชุมชนห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในการประสานกลุ่มผู้บำบัดยาเสพติด ที่มีความประสงค์บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนชน เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนห้วยม่วง กิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้ ทำบันไดดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางขึ้นจุดชมวิวภูผาผึ้ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืน ปลอดภัยยาเสพติด ที่ทางเทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมรณรงค์ให้ชุมชนห้วยม่วงเป็นหมู่บ้านนำร่องในการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดเลยในปัจจุบัน