องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.คุ้งบางกะเจ้า ร่วมต้อนรับนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการศึกษาเส้นทาง "Tourism for all"

1720679460
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นำโดยนายพนม วงศ์ไทย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ อพท.คุ้งบางกะเจ้า ลงพื้นที่ต้อนรับนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นวิทยากรนำชมกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน "Tourism for all" ณ คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
          โดยลงพื้นที่ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ และสมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการออกแบบอารยสถาปัตย์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยคณะนักศึกษาได้ให้แนวทางการพัฒนาและมีการสอบถามเกี่ยวสิ่งที่ต้องการพัฒนา เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาการศึกษาโดยเฉพาะประเด็นทางนโยบายสาธารณะของคณะรัฐศาสตร์ต่อไป