องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ซีรี่ส์ความรู้ อพท. ฉบับภาษาอังกฤษ เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และท่องเที่ยวโดยชุมชน

1626097020
ขนาดตัวอักษร

จัดทำแล้ว...ซีรี่ส์ความรู้ อพท. ฉบับภาษาอังกฤษ เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท. กับภาคีเครือข่ายระดับ ประเทศและนานาชาติ

DASTA Knowledge series; Sustainable Tourism and Community Based Tourism: For disseminating the concept of sustainable tourism development and the stories of community-based tourism of to national and international networking partners.

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    SustainableTourismBooklet-en.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    57.043
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    39 ครั้ง