องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

GREENOVATIVE TOURISM CITY: เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว

1626097140
ขนาดตัวอักษร

เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว: Greenovative Tourism City

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ในแง่มุมที่มี อพท. เข้าไปบริหารจัดการการพัฒนา ทำให้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

คลิกดาวน์โหลดไฟล์  ที่นี่