องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลการติดต่อ

1626244680
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลการติดต่อพื้นที่พิเศษ 1 (อพท.1) (คุ้งบางกระเจ้า)

ที่อยู่ : 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2357 3580-7 , 0 2357 3590 , 0 2357 3592
โทรสาร : 0 2357 3596 (ชั้น 30) , 0 2357 3599 (ชั้น 31)