องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลการติดต่อ

1626244800
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลการติดต่อพื้นที่พิเศษ


สำนักงานพืันที่พิเศษ 3

ที่อยู่ : เลขที่ 105/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0 3822 3241-4
โทรสาร : 0 3822 3245สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา)

ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัด ตราด 23150
โทรศัพท์ : 0 3951 6041-4
โทรสาร : 0 3951 6045