องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลการติดต่อ

1626244800
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลการติดต่อพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) (มรดกโลกวัฒนธรรม)

ที่อยู่ : โครงการซันเซตเพลส เลขที่ 55/13 หมู่ที่ 12 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0 5561 0481-2
โทรสาร : 0 5561 0483