องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลการติดต่อ

1626244860
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลการติดต่อพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.6) (น่าน+อารยธรรมล้านนา)

ที่อยู่ : เลขที่ 55 ถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0 5477 1458-9
โทรสาร : 0 5477 1077