องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลการติดต่อ

1626244920
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ที่อยู่ : 11/1 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000