องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลร้านอาหาร ที่พัก พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

1626688200
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลร้านอาหาร/แนะนำที่พักคุ้งบางกะเจ้า

ชื่อร้าน

รายละเอียดข้อมูล

 ตำบลทรงคนอง

ร้านหอยทอดผัดไท (เชิงสะพานหน้าวัดคันลัด)

ซอยลัดโพธิ์ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ร้านเปิดทำการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 17.00 - 22.00 น. โทรศัพท์ 08 9213 6461

ร้านกวานทรงคนอง (ตรงข้ามวัดคันลัด)

50 ถนนเพชรหีงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 11.00 - 23.00 น.ทุกวัน เวลา 11.00 - 23.00 น.
โทรศัพท์ 0 2816 4100

 ร้านกาแฟลูกกำนัน (ตรงข้ามวัดคันลัด)

 50 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 06.30 - 15.00 น. โทรศัพท์ 08 9209 4009 

WHITE ELEPHANT CAFE 

57/1 หมู่ 1,4 ซอยเพชรหึงษ์ 4 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 11.00 - 20.00 น.
 
โทรศัพท์ 08  5144 5874  

บ้านชาญเมือง 

 

2/8 ซอยวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเปิดทำการ ทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทรศัพท์ 0 2816 5899 

ตำบลบางกระสอบ

บ้านบ้านบางกะเจ้า

9/8 หมู่ 7 ซอยเพชรหึงษ์ 20 ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 - 21.00 น. 
วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 
08.00 - 21.00 น. โทรศัพท์ 08 3431 1165

ฮัลโหล ฮัลโหล คาเฟ่

48/1 หมู่ 7 ซอยเพชรหึงษ์ 18 ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
โทรศัพท์ 06 3612 5561

ตำบลบางยอ

กาแฟในบ้าน

 91 หมู่ 9 หน้าซอยเพชรหึงษ์ 29 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเปิดทำการ วันจันทร์ – วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์ เวลา  07.00 - 17.00 น. โทรศัพท์ 08 1909 6987

คุ้งบางกะเจ้า คอฟฟี่ แอนด์ ดริ้ง

89 , 13 หมู่ 9 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันอังคาร – วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 18.00 น. โทรศัพท์ 09 5871 6162

ดิโอโซน คาเฟ่ แอนด์ โฮมสเตย์ (The Ozone Cafe & Homestay)

62 หมู่ 10 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันศุกร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 18.00 น. โทรศัพท์ 08 1439 8239 

สวนไม้เอก กาแฟสด

2 4 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 06.30 - 16.30 น. 
โทรศัพท์ 08 9155 8327

ช่อมะม่วง

 

43 1 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.00 - 14.00 น. โทรศัพท์ 08 1921 1038 

ก๋วยเตี๋ยวปลื้ม

ซอยเพชรหึงษ์ 23 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 15.30  น. โทรศัพท์ 08 7698 4030

ร้านแป๊ะเฮง (สาขาบางยอ)

5/7 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 07.00 - 13.30 น. โทรศัพท์ 08 9069 5536   

ลาบกลางทุ่ง

 

ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 09.00 - 20.00 น. โทรศัพท์ 08 6086 6588

ตำบลบางนำ้ผึ้ง

บางกอก ทรี เฮาส์

60 หมู่ 1 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคาห้องพัก วันจันทร์ – วันศุกร์ ราคา 1,900 บาท และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 2,400 บาท  และร้านอาหาร เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.00 - 18.00 น.
และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 19.00 น.
โทรศัพท์ 08 2995 1150  www.bangkoktreehouse.com

Hiddenwoods

777 หมู่ 4 ซอยเพชรหึงษ์ 26 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 10.30 - 18.00 น.
โทรศัพท์  09 0974 8234

บ้านขนมถ้วยแม่ประคอง แอนด์อทิวัตโฮมสเตย์

10 หมู่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคาห้องพัก 250 บาท/คน (ค่าที่พักอย่างเดียว) และที่พักพร้อมอาหารเช้า - เย็น พร้อมของใส่บาตร ราคา 600 บาท/คน โทรศัพท์ 091 816 2289

บ้านมะขาม

38 หมู่ 2 ตำบลบางน้ำผึ้ง ราคาห้องพัก 3,500 - 5,900 บาท/คืน (6 ห้อง) และร้านอาหาร เปิดทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ 09 8828 0983 
www.baanmakham.com

บ้านสวนบางน้ำผึ้ง
(ผู้ใหญ่อ้อยลองสเตย์)

หมู่ 7 ซอยบัวผึ้งพัฒนา 2 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคาห้องพัก 700 - 900 บาท/คืน (11ห้อง)
โทรศัพท์ 08 6882 4753 

ผึ้งนาง โฮมสเตย์

หมู่ 9 ตำบล บางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ราคาห้องพัก 800 บาท/คืน (13 ห้อง)
โทรศัพท์ 0 2461 3810  
www.phengnanghome.com

พบรัก ณ บางน้ำผึ้ง

37 หมู่ 1 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ         

ราคาห้องพัก 1,500 - 1,800 บาท/คืน (4 ห้อง) โทรศัพท์ 08 1847 6300 

วิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้ง
โฮมสเตย์

หมู่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคาห้องพัก ที่พักพร้อมอาหารเช้า - เย็น และของใส่บาตร 600 บาท ,ที่พักอย่างเดียว 250 บาท/คน, ห้องแอร์นอนได้ 4 คน 1,600 บาท/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)   โทรศัพท์ 08 9807 2501

ปริ๊นซ์ เมล่อน ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.30 - 16.00 น.
โทรศัพท์ 0 2461 3818 , 09 3946 6964 

ปั่นกินแฟ

88 หมู่ 8 ซอยเพชรหึงษ์ 26 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 19.00 น. โทรศัพท์ 08 5818 9153

มังกรชวนชิม

ซอยเพชรหึงษ์ 26ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น.
โทรศัพท์ 0 2461 3343

 ร้านเช่าจักรยาน ตำบลบางน้ำผึ้ง

อ๊อดตู้โค้ก
(ท่าเรือวัดบางน้ำผึ้งนอก)

เปิดทำการ 7.00 - 18.00 น. โทรศัพท์ 08 9064 7559

ลุงจวบจักรยานเช่า

เปิดทำการ 7.00 - 20.00 น. (โดยประมาณ) โทรศัพท์ 08 3920 2301

ร้านปั่น กิน แฟ

โทรศัพท์ 08 5818 9153 เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 19.00 น.

เอ๋ อร จักรยานเช่า

เปิดทำการทุกวัน เวลา 7.00 - 18.00 น. โทรศัพท์ 09 5986 6845 

ตำบลบางกอบัว

ไอ-สวน

7/3 หมู่ 3 ถนนเพชรหึงษ์ ซอย 49-51 ตำบลบางกอบัว อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ ทุกวันยกเว้นวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 18.00 น. โทรศัพท์ 08 1622 8912 

สเต็ก อร่อยเหาะ @บางกอบัว

ถนนเพชรหึงษ์ 51 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการทุกวัน เวลา 11.00 - 19.00 น. ปิดทุกวันพุธ โทรศัพท์ 06 2023 7229

คาเฟ่ เดอ กอบัว
(
Cafe de Kobua)

88 ซอยเพชรหึงษ์ 52 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 08 3015 3749

บ้านกลางสวน บางกอบัว

10 หมู่ 10 เพชรหึงษ์ 52 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคาห้องพัก 1,200 – 1,500 /คืน (7 ห้อง)  
โทรศัพท์ 09 0986 7987 

88 Homestay

หมู่ 10 ซอยบัวผึ้งพัฒนา 7 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคาห้องพัก 1,100 – 1,700 /คืน (6 ห้อง)
โทรศัพท์ 08 6889 2098

อาททรา วิลล่า (Arttra Villa)

หมู่ 2 ซอยเพชรหึงษ์ 57 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคาห้องพัก 1,500 – 9,000/คืน (10 ห้อง)
โทรศัพท์ 09 3564 2915

ตำบลบางกะเจ้า

สวนน้าอ๊อด

14/7 ซอยเพชรหึงษ์ 57 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ 06 4946 9453 

สบายดี กรีนฟาร์ม

88/15 หมู่ 3 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น. 
โทรศัพท์ 09 0960 3838

ร่มมะเดื่อ คอฟฟี่

ซอยเพชรหึงษ์ 33 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 13.00 น.
โทรศัพท์ 08 1922 1791

เบอร์เกอร์ไอ้แป๊ะ

61/27 หมู่ 4 ซอยเพชรหึงษ์ 33 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 15.00 - 21.00 น.
โทรศัพท์ 09 8284 2191

Ply Restaurant & Café

 

42/8 ปากซอยเพชรหึงษ์ 37 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการ วันจันทร์ – วันพุธ และวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 19.00 น. โทรศัพท์ 08 5113 4910

บ้านแม่ริมน้ำ Home Stay

23 หมู่ 1 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคาห้องพัก 1,000 - 1,300 บาท/คืน สำหรับ 3 คน (10 ห้อง) ห้องพิเศษ สำหรับ 4 คน ราคา 2,000 บาท บ้านหลังใหญ่ สำหรับ 8 - 10 คน ราคา 4,000 บาท
โทรศัพท์ 08 1820 6211

บ้านสวนปัญญ์ธารา (Punntara Botanic Home)

18/1  หมู่ 3 ซอยเพชรหึงษ์ 33 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคาห้องพัก 4,000 บาท (18 ห้อง) โทรศัพท์ 08 6311 9111

 ลิลลิพุดดีไซด์บางกะเจ้า 

24 หมู่ 2 ซอยเพชรหึงษ์ 33 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคาห้องพัก 1,200 - 1,500 บาท (5 ห้อง)
โทรศัพท์ 08 7345 3947

บ้านสวนใกล้กรุงบางกะเจ้า 

1/5 หมู่ 2  ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่พักแบบบ้านเดี่ยว ราคาเริ่มต้นที่ 1,350 บาท (10 หลัง) โทรศัพท์ 09 3159 1989
และ 08 4455 3899