องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมแต้มสีหัวเรือจิ๋ว (เรือเอกลักษณ์น่าน)

1627913520
ขนาดตัวอักษร

          เมืองน่านมีกิจกรรมแข่งเรือเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน ในอดีตทำขึ้นเพื่อบวงสรวงขอฟ้าฝน จากนั้นจึงยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาอีกหลายร้อยปี เป็นการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีและความสนุกสนาน จัดขึ้นในฤดูน้ำหลาก ในเทศกาล “ตานก๋วยสลาก” เรือเมืองน่านมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่น เป็นเรือขุดแบบชะล่า ลำตัวจะใช้ไม้ซุงทั้งท่อน หัวเรือทำเป็นรูปพญานาคราชหรืองูใหญ่ ชูคอสง่าอ้าปากเขี้ยวงอโง้งงอนสูง ติดพู่ห้อยหัวและหางตลอดลำตัว ติดกระจกสีสลับลายอย่างวิจิตรพิสดาร ลงรักปิดทองสวยงาม จากประเพณีกลายเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการเขียนหัวเรือจำลอง โดยรูปแบบหัวเรือยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิม ใช้ไม้สักกับไม้ขนุนที่เป็นไม้มงคลและใช้สีที่เป็นมงคล คือ สีทอง สีเขียว สีแดง สร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนาน ที่สำคัญต้องใช้สมาธิพอสมควจึงเป็นการท้าทายในการที่แต้มสีหัวเรือให้ออกมาสวยงาม เมื่อเขียนเสร็จสามารถนำกลับไปติดตู้เย็นที่บ้านเพราะมีแถบแม่เหล็กไว้ด้านหลัง เพื่อย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งคุณได้มาทำกิจกรรมดี ๆ ที่บ้านม่วงตึ๊ด แต้มสีหัวเรือเอกลักษณ์น่าน