องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เครื่องเงินเมืองน่าน

1627914840
ขนาดตัวอักษร

          เครื่องเงินเมืองน่าน: นอกจากเงินเมืองน่านที่ใช้เป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยน เช่น เงินนาน หรือ เงินเจียง เงินราง และเงินท็อกเมืองน่าน ฯลฯ ยังมี เครื่องใช้ที่ทำจากเงิน โดยการตีขึ้นเป็นภาชนะ อาทิ พานเงิน สลุง (ขันเงิน) พาน เชี่ยนหมาก ฯลฯ อันเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีลวดลายโดดเด่นเฉพาะตัว ทั้งด้านคุณภาพเนื้อเงินและความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับเงินโบราณ เช่น เข็มขัด กำไลแขน ปิ่นปักผม แหวน สร้อย ต่างหู ฯลฯ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวพื้นเมืองน่าน ผสมผสานเข้ากับเทคนิคลวดลายของชาวม้งและชาวอิ้วเมี่ยนพัฒนามาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเงินที่ทันสมัย และสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองน่านจนถึงปัจจุบัน