องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โรงทอผ้าลายบ่อสวก ณ บ้านซาวหลวง

1627918320
ขนาดตัวอักษร

     โรงทอผ้าลายบ่อสวก ณ บ้านซาวหลวง เรียนรู้การทอวิถีสานวัฒนธรรมลายผ้าอันมีเอกลักษณ์ของชุมชนบ่อสวก เป็นลายผ้าที่แกะมาจากลายปั้นแปะบนหม้อปากไหที่ขุดพบในแหล่งชุมชนเตาเผาโบราณ โดยเชื่อกันว่าผ้าลายบ่อสวกจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ที่ได้สวมใส่ รวมทั้งมีเรื่องราวของผ้าทอโบราณลายอื่น ๆ ของเมืองน่าน ที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการขั้นแรก คือการปลูกฝ้ายและเก็บดอกฝ้ายออร์แกนิค รวมทั้งกระบวนการผลิตเส้นด้ายและการทอผ้า ผ่านการบอกเล่าเรียงร้อยจินตนาการ สะท้อนผ่านลวดลายผ้า แต่งแต้มสีสันลงบนเส้นด้าย ระบายฝีมือด้วยความประณีตบรรจง สมเป็นหัตถศิลป์ชิ้นเอกที่ทอลงในผ้าหลากหลายชนิด ทั้ง ผ้าลายยกดอก ผ้าลายคำเคิบ ผ้าทอมือลายม่านบ่อสวก ที่ล้วนทอด้วยจิตวิญญาณผ่านเรื่องราวบนเนื้อผ้าของชุมชน ที่ได้ชื่อว่าผลิตผ้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองน่าน