องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การทอผ้าตาโก้ง

1627918500
ขนาดตัวอักษร

     ผ้าตาโก้ง ผ้าที่ถูกส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นด้วยลวดลายในเนื้อผ้าสะท้อนผ่านวิถีชีวิตชุมชนเพราะทุกครั้งที่ชาวนาซาวทอผ้าตาโก้งจะมีความรู้สึกว่าปู่ย่าตายายผู้คนในอดีตยังอยู่กับตนเสมอ ดังนั้นผ้าตาโก้งจึงไม่ใช่แค่ผ้าธรรมดาๆ ตารางสี่เหลี่ยม ลวดลายการทอที่แน่น ตรงเป็นระเบียบ สื่อให้เห็นว่าผู้ทอมีความละเอียดถี่ถ้วน เป็นหญิงที่พร้อมจะออกเรือน เป็นของแทนใจระหว่างหญิงชาย แม่กับลูก และระหว่างคนในครอบครัว ทุกวันนี้การทอผ้าตาโก้งยังคงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวผู้คนในชุมชนให้ออกมาพบเจอกัน ถามสารทุกข์สุกดิบของกันและกันเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่แปรเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัส และเป็นของที่ระลึกอันมีค่าที่ควรซื้อหา
     ปัจจุบันผ้าทอลายตาโก้งมีการต่อยอดให้ออกมาหลายรูปแบบทั้ง ถุงย่าม เสื้อ ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้กิจกรรมการทอผ้าด้วยตนเองสัมผัสถึงความภาคภูมิใจของเอกลักษณ์ผ้าตาโก้งที่ยึดเหนี่ยวชุมชนนาซาวผ่านเส้นด้ายเส้นเล็ก ๆ แต่เหนียวแน่นของผ้าชนิดนี้