องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

นโยบายการปฏิเสธความรับผิดชอบ

1628051340
ขนาดตัวอักษร

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในบล็อกนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หรือลิงค์ใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในกรณีที่มีความผิดพลาดหรือละเลยในการให้ข้อมูล หรือการใช้ประโยชน์ไม่ได้ของข้อมูลเหล่านี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายในความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการถูกทำลายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่หรือการใช้ข้อมูลเหล่านี้

 

ข้อความแสดงความคิดเห็น 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขและลบข้อความแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่บนบล็อกนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่:

  • ข้อความแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นสแปม หรือต้องสงสัยว่าเป็นสแปม
  • ข้อความแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นคำหยาบคายหรือดูหมิ่น
  • ข้อความแสดงความคิดเห็นนั้นใช้ภาษาหรือแนวคิดที่เป็นการกล่าวโจมตี
  • ข้อความแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นการกล่าวโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยส่วนตัว

นโยบายนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า