องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลงบการเงิน

1648627320
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลงบการเงิน

- ปีงบประมาณ 2564 คลิกดูรายละเอียด >>

- ปีงบประมาณ 2563 คลิกดูรายละเอียด >>

- ปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด >>

- ปีงบประมาณ 2561 คลิกดูรายละเอียด >>

- ปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด >>

- ปีงบประมาณ 2559 คลิกดูรายละเอียด >>

- ปีงบประมาณ 2558 คลิกดูรายละเอียด >>