องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับ การพิจารณารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) ครั้งที่ 13

1628505960
ขนาดตัวอักษร

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

          อพท.7 สนับสนุนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) ครั้งที่ 13 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประจำปี 2564 ในรอบตัดสิน
          วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) เตรียมความพร้อมหนุนเสริมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง นำเสนอผลงานการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเข้ารับการพิจารณาในรอบตัดสิน ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom
          ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อพท.7 สนับสนุนการนำเสนอผลงานของชมรมฯ อู่ทองอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 และคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเคร่งครัด

โดย แหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมนำเสนอครั้งนี้ประกอบด้วย

  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง • ชุมชนบ้านเขาพระ • ศูนย์เรียนรู้โรงหล่อวิเชียร
  • วิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแจงพัฒนา