องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

1617249180
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    รายงานตามแผนดำเนินงาน ไตรมาส2.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.786
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    4 ครั้ง