องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน

1609491360
ขนาดตัวอักษร

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน

  • ไฟล์แนบ :
    รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินความคุ้มค่า64.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    3.763
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    5 ครั้ง