องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อ่าวน้อย : จากสาวออฟฟิต สู่ชีวิตชาวไร่

1629216360
ขนาดตัวอักษร

“ชุมชนอ่าวน้อย” จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนที่รวมเสน่ห์และวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ 3 เชื้อชาติ ไทย มอญ พม่า ผ่านวิถีชีวิตกันเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์ อย่างภาษา การแต่งกาย ไปจนถึงเมนูอาหาร

นอกจากนี้ ชุมชนอ่าวน้อย ยังเหมาะแก่การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีแบบธรรมชาติ ไม่ผ่านการใช้สารเคมีแต่อย่างใด และด้านการประมงที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวเรือประมง จับปู หอย ปลาหมึก อนุรักษ์พันธุ์ปลา ทำปะการังเทียม ไปจนถึงการทำอาหารทะเลสดๆ รับประทาน เรียกว่าเต็มอิ่มกับวิถีท่องเที่ยวถึง 2 รูปแบบในชุมชนเดียว

กิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ มาจากความร่วมแรงร่วมใจ และพลังของคนในชุมชน โดยมีคุณอังคนา พิมพ์สุวรรณ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคิรีขันธ์ มาร่วมพัฒนาไปพร้อมๆ กับ อพท. เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นในพื้นที่ชุมชนอ่าวน้อยแห่งนี้