องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1635761100
ขนาดตัวอักษร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • ไฟล์แนบ :
    O11_แผนดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณประจำปี_final (1).pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    6.557
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    25 ครั้ง