องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เที่ยวไทยให้ยั่งยืน เดอะซีรี่ส์ คลิปที่ 4 : เที่ยวชุมชนบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี

1629287340
ขนาดตัวอักษร

เที่ยวไทยให้ยั่งยืน เดอะซีรีส์ ตอนที่ 4 ขอนำเสนอ “ชุมชนบ้านชากแง้ว” จ.ชลบุรี ชุมชนชาวจีนโบราณที่ตั้งรกรากกันจากรุ่นสู่รุ่น มีวัฒนธรรมจีนขนาดแท้ หล่อหลอมเป็นตลาดโบราณที่แสนคึกคักและสะท้อนเสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชน ตลาดจีนโบราณชากแง้ว คือตลาดที่สร้างชีวิตชีวาให้กับชุมชน มีอาหารจีนสูตรโบราณ เทศกาลบะจ่าง เทศกาลไหว้พระจันทร์แบบจัดเต็มด้วยพิธีแบบดั้งเดิม แและที่นี่ยังเป็นจุดที่ชมพระจันทร์สวยที่สุดแห่งหนึ่งในชลบุรีอีกด้วย

ตลาดแห่งนี้ เจริญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมขึ้นมาได้ เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน โดยมีคุณนิยม เหมทานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองชากแง้ว และอพท. เข้ามาให้ความรู้ จัดการทดลองเที่ยว ฟื้นฟูชุมชนให้พัฒนาสืบไป สมกับความตั้งใจที่ว่า “บ้านเก่า เล่าตำนาน สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง”