องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ตะเคียนเตี้ย กระจายรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

1629288060
ขนาดตัวอักษร

ใครๆ ก็คิดว่า มาชลบุรีแล้วต้องได้ไปทะเล แต่จริงๆ แล้ว ชลบุรียังมีพื้นที่เล็กๆ ให้ได้หายใจชุ่มปอดที่  "ชุมชนตะเคียนเตี้ย"  ชุมชนท่ามกลางสวนมะพร้าว ที่ยังอนุรักษ์วิถีมะพร้าว และผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวที่สนุกและมีสีสัน โดยมี "มะพร้าว" เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราว ที่สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึง 

#เที่ยวชุมชนไปกับคนอพท. ชวนติดตามเรื่องราวของชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ได้ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาจากเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand) จนสามารถเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และมีจุดเด่นในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 

#สัมผัสเสน่ห์ชุมชนสุขคนถิ่นฟินคนเที่ยว #BetterTogether #DASTA #เที่ยวชุมชนไปกับคนอพท #CBTthailand #ชุมชนตะเคียนเตี้ย #ชลบุรี