องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

1648807800
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    O12_รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการ.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.881
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    3 ครั้ง