องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

บ้านธรรรมชาติล่าง จังหวัดตราด

1636452000
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบคลิปวีดีโอภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก (พัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน) จังหวัดตราด โดยดำเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบเพลง “บ้านธรรมชาติล่าง” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของบ้านธรรมชาติล่างให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างแพร่หลาย

"บ้านธรรมชาติล่าง" ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ที่นี่คือชุมชนริมทะเลที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่าย เป็นชุมชนท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่น่าหลงไหล บรรยากาศดี อาหารอร่อย มาแล้วรับรองไม่เบื่อ