องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

1623312060
ขนาดตัวอักษร

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

  • ไฟล์แนบ :
    2O42.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    4.391
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    5 ครั้ง