องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1623311880
ขนาดตัวอักษร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ไฟล์แนบ :
    3O42.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.380
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง