องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

1623311400
ขนาดตัวอักษร

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

  • ไฟล์แนบ :
    6O42.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    12.159
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    2 ครั้ง