องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1646120820
ขนาดตัวอักษร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • ไฟล์แนบ :
    O42_มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธร.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    1.470
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    8 ครั้ง