องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1646120820
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.757
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง