องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ราคากลาง การจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1645443780
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ราคากลาง การจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.056
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง