องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

1649129460
ขนาดตัวอักษร


"ภาพข่าวการดำเนินงานและกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ อพท. อันประกอบด้วย ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมการจัดทำ ร่วมดำเนินการ ร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และร่วมปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น"

 

-อพท.-สกสว. ร่วมยกระดับบางกะเจ้าสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง

-อพท. จับมือ นทพ. นักรบสีน้ำเงิน ปั้นชุมชนวิถีคลองพระพิมล

-อพท. ร่วมกับ ยูเนสโก หนุนเส้นทางมรดกโลกทางพระพุทธศาสนา

-ผู้อำนวยการ อพท. เปิดลานกิจกรรม CREATIVE SPACE ณ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6

-อพท. ร่วมกับ มศก. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “CREATIVE CITY CHANGE MANAGEMENT” (3CM)

-อพท. ผลักดัน 9 ชุมชนในจังหวัดสุโขทัย สาธิตงานศิลปะผ่านระบบออนไลน์ ย้ำความพร้อมเข้าสู่เครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ ยูเนสโก

-เรียนรู้แหล่งโบราณทวารวดีอู่ทอง เล่าขานเมืองลูกปัด สัมผัสวิถีชุมชน

-สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (สาขา) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ (ศูนย์ท่าโสม)

-ผู้อำนวยการ อพท. นำทีมผู้บริหารร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อม “เบตง” ขึ้นพื้นที่พิเศษ หนุนท่องเที่ยว

-“อพท. ร่วมผนึกกำลังจังหวัดเพชรบุรี และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร สู่สายตานานาชาติ”

-ปลื้ม “บ่อสวก” ชุมชนต้นแบบ อพท. ขึ้นแท่นเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโลก

-อพท. ผนึก 9 พันธมิตร ยก“ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” สู่กรีนเดสติเนชั่น ร่วมพัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบส่งมอบชุมชน

-“บุรีรัมย์” นำร่อง อารยสถาปัตย์ ยกระดับอีสานใต้สู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลระดับสากล

-ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2564

-อพท.7 ประสานพลัง 6 ภาคีสำคัญ ลงนามความร่วมมือพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี

-เปิดเวที “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย”

-อพท.7 และภาคีเครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมพร้อมส่งใบสมัครเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรี สู่เมืองดนตรีระดับโลก