องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สงกรานต์ไทย-ลาว บ้านเหมืองแพร่

1649321400
ขนาดตัวอักษร

เข้าสู่เดือนเมษายน บุญเดือนห้า บุญสงกรานต์ เป็นช่วงที่มีการทำบุญเฉลิมฉลองปีใหม่ตามคติโบราณ โดยบุญสงกรานต์ทั่วไป ๑๓-๑๔ เมษายน คือการสรงน้ำพระพุทธรูปที่วัด สรงน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ หนุ่มสาวเล่นสาดน้ำกัน ขนทรายเข้าวัด ก่อพระเจดีย์ทราย บูชาพระเจดีย์ทราย และแห่ข้าวพันก้อน

บุญสงกรานต์ไทยลาว นี้จะจัดขึ้นทุกวันที่ ๑๐ เมษายน ของทุกปี ที่ด่านผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ไทย-ลาว จะมีการทำสะพานไม้ไผ่ขึ้นใช้การไปมาหาสู่กันในวันนั้น และเปิดเข้าไปให้เยี่ยมชมสรงน้ำพระที่วัดโพธิ์ศรีบ้านเหมืองแพร่ สปป.ลาว ที่มีภาพเขียนสีบนผนังโบสถ์อายุหลายร้อยปี หรืออาจจะมีอายุใกล้เคียงกับวัด โพธิ์ชัย บ้านนาพึง และวัดศรีโพธิ์ชัยบ้านแสงภา กิจกรรมในวันที่ ๑๐ เมษายน จะมีการแห่ขบวนต้นดอกไม้ นางสงกรานต์ไทย-ลาว สรงน้ำพระ สรงน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในในปีใหม่

***เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด ที่ผ่านมาการเปิดด่านผ่อนปรนข้ามไป สปป.ลาว ไม่สามารถทำได้ ผู้เข้าร่วมงานบุญประเพณีเป็นคนไทยและคน สปป.ลาว ที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น***