องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

1648612020
ขนาดตัวอักษร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  • ไฟล์แนบ :
    O34_การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.677
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    2 ครั้ง