องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 1658117880
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 1654506360
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 1651830180
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 1649668200
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 1646821800
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 1643970600
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 1641546000
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 1638781200
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 1636362000