องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1658422080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดกิจกรรม Technical Tour สำหรับงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 PDMF 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1657615380
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 1657531380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมสร้างการรับรู้และพัฒนาประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1655798040
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC ผ่านช่องทาง Social Media และ New Media ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1655173380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านสื่อประเภท Social Media และ New Media ประจำปีงบประมาณ 2565 1654759080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1653298620
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1652261940
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างกิจกรรมพัฒนาและต่อยอดระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Thailand ผ่าน Application Programming 1651818900
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 1651564800