องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.หมู่เกาะช้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชมพรรษา ๖ รอบ 1721268000
อพท.หมู่เกาะช้าง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม 1721295660
อพท.หมู่เกาะช้าง เข้าร่วมงานเสวนาสภากาแฟจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 1721194140
อพท.หมู่เกาะช้าง ร่วมงานทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ ๗๘ ปี โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป (โรงเรียนวัดสลักคอก) 1721041080
อพท.หมู่เกาะช้าง เข้าร่วมงานโครงการ "บวชป่า ปลูกป่า สืบชะตาสายน้ำ ครั้งที่ ๑๔" ตำบลเกาะช้างใต้ 1720691940
อพท.หมู่เกาะช้าง เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุม การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเกาะช้างเทรล ๒๐๒๔ 1720079820
อพท.หมู่เกาะช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ 1719567180
อพท.หมู่เกาะช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 1719221100
อพท.หมู่เกาะช้าง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก 1719286200