องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

"วนอุทยานเขากระโดง" นำร่องแหล่งท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์อีสานใต้ 1625666400
"อีสานใต้" ดินแดนแห่งความคิดสร้างสรรค์ทางภูมิปัญญาวัฒนธรรม 1625821560
10 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอีสานใต้ 1625657100
สัมผัสวิถีคนกับช้าง ณ ดินแดนคชสาร เมืองสุรินทร์ถิ่นช้างไทย 1625653680
เร่งประกาศพื้นที่พิเศษ อารยธรรมอีสานใต้ 1625819760
บ้านผาชัน จ.อุบลฯ กับวิถีประมงพื้นบ้านริมโขง ช่วยฟื้นชีวิตให้ชุมชน 1625733660
พาลัดเลาะปราสาทหิน ถิ่นอีสานใต้ ร่องรอยแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ 1625585700
เสน่ห์ “ผืนผ้าบุรีรัมย์” สืบสานอัตลักษณ์สะท้อนวิถีชุมชน 1625732280