องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท. ผนึกภาคีจัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน BCG ณ บ้านนาหนองเชือก จังหวัดอุบลราชธานี 1667448360
อพท.2 ยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยว นำสื่อมวลชนร่วมทดสอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางโคราช จีโอพาร์ค จังหวัดนครราชสีมา 1667385240
อพท.2 จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายเยาวชนรักษ์บ้านเกิด (Dasta Camp) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 1666843140
อพท.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1626777780
ประชุมชี้แจง การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษ 1626777000
อพท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 1626762300