องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลิปวิดีโอ

อพท.สุโขทัย เข้าร่วมให้ข้อมูลมิติการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน GSTC การรับการตรวจประเมินฯ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2567 1720023420
สื่อ NBT รายการโชว์เหนือเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง จังหวัดสุโขทัย 1717768560
Mueang Kao Sukhothai have been selected in the Top 100 Destinations Sustainability Stories 2023 1716265080
อพท.สุโขทัย จัดแถลงข่าวและส่งมอบตราสัญลักษณ์ “เมืองเก่า สุโขทัย” รางวัลแห่งการท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2567 1711097160
อพท.สุโขทัย ร่วมกับ อบจ.สุโขทัย จัดงาน " วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช "ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 1711095180
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 โดย พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 1703824800
อพท.สุโขทัยร่วมจัดงาน “หวันโลก Way of Life สืบสาน ต่อยอด ตามรอยเท้าพ่อ ๙ อย่างพอเพียง” 1703824560
อพท.สุโขทัย ร่วมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง จัดกิจกรรม ลอยกระทงจาน เมืองสร้างสรรค์ ณ ถิ่นเมืองด้ง 2566 1703824080
กิจกรรมศึกษาดูงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ GSTC และแนวคิดเมืองสร้างสรรค์” ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1701675780
กิจกรรม " Dasta 4 Camp For Creative Kids "พัฒนาองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ณ จังหวัดพิษณุโลก 1701663180