องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.สุโขทัย จัดงาน “ประเพณีปักธงดอยเขามุ้ง ปีที่ ๑๕๓” ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง 1721575680
อพท.สุโขทัย เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พุทธศักราช 2567 1721575380
1721575080
อพท.สุโขทัย สนับสนุนข้อมูลเสริมจังหวัดสุโขทัย จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับการตรวจประเมิน PMQA 1721461560
อพท.สุโขทัย เข้าร่วมระชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดตามมาตรา ๒๔ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 1721461020
อพท.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือนรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2567 ภายใต้แนวคิด จิบกาแฟ แลธรรมชาติ 1721460840
อพท.สุโขทัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร 1721363220
อพท.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 1 และหมวด 3) ประจำปี 2567 1721362980
อพท.สุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 1721362800