องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

ต้อนรับคณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยวอาเซียนและตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวอาเซียน 1625638200
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบพื้นที่นาเกลือ 1625638200
อพท.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนนาเกลือ ตามแนวทางวิถีปกติใหม่ (New Normal) 1625638200
เมืองพัทยาและ อพท. จัดประชุม 1625638200