องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารอเนกประสงค์ บ้านพักผู้บริหารและเรือนพักเจ้าหน้าที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1695284760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานพื้นทีพิเศษ 3 (สาขา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1695284220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1695284160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำอาคารสำนักงานและสุขาสาธารณะ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1695284100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการคนสวน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1695284040
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการคน รับ-ส่งเอกสารสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1695283980
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1695283800
ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศและแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในระดับนานาชาติ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1694490540
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานประจำสำนักงาน สำนักงานพื้นที่ พิเศษ 3 (สาขา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1692330660
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานประจำสำนักงาน สำนักงานพื้นที่ พิเศษ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1692330420