องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดค้นหาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ด้านอาหารท้องถิ่นของชุมชนและพัฒนาชุดข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1643273760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1648630320