องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.คุ้งบางกะเจ้า ร่วมต้อนรับนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการศึกษาเส้นทาง "Tourism for all" 1720679460
อพท.คุ้งบางกะเจ้า ร่วมกับ ททท. และMONOWHEEL จัดทริป  ‘ชวนคนรักษ์ เที่ยวแบบสโลว์ โนคาร์บอน’ @ คุ้งบางกะเจ้า 1720679220
อพท.คุ้งบางกะเจ้า เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกะเจ้า และคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 1/2567 1718262720
อพท.คุ้งบางกะเจ้า ร่วมจัดงานสุดสร้างสรรค์ “ตลาดนัดรีไซเคิล” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 1718262240
อพท.คุ้งบางกะเจ้า ชี้แจงโครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ประจำปี 2567 1718262000
อพท.คุ้งบางกะเจ้า ร่วมงานวันผึ้งโลก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 1716968400
อพท.คุ้งบางกะเจ้า ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ 1716968400
อพท.คุ้งบางกะเจ้า ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง 1714104960
อพท.คุ้งบางกะเจ้า ร่วมงานประเพณีแห่หงส์ – ธงตะขาบ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567 1714104660