องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท. จัดงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” เพื่อเปิดตัวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1679614740
อพท.9 และ สพข. ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1677646080
อพท.9 และ สพข. จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1677639600
ผู้อำนวยการ อพท. ลงพื้นที่หารือการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพังงาและลงพื้นที่สำรวจศักยภาพของพื้นที่อำเภอคลองท่อม 1677463260
ผู้อำนวยการ อพท. ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูล 1674014700
อพท.9 ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมและให้ความรู้บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แคมแปญ Krabi Go Green เมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 1674015300
อพท.9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 1674014580
การประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 1629378600
อพท.9 เข้าพบ หน่วยงานภาคีในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 1629378420