องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
15.ก.ค..2559
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดประกวดคลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "เที่ยวเล่นเป็นเรื่อง Ep.1"  ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวดที่จัดขึ้นเพื่อค้นหาคลิปวีดีโอสั้นที่มีเนื้อหาสื่อถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษของ อพท.

:: สื่อวิดีทัศน์ของ อพท. ::

สื่อประชาสัมพันธ์
คลังความรู้
Hide Main content block
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction