องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
10.ส.ค..2561
          สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสู่ อพท. ๔.๐ ด้วย PMQA เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแพลตตินั่ม ฮอลล์ ชั้น ๓ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน