Highlight

ข่าว อพท.

พ.ค. 22, 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง… อ่านต่อ...
พ.ค. 14, 2558

อพท.น่าน เดินเครื่องปรับปรุงแก้ไขโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เมืองเก่าน่าน

หลังจากที่ทิ้งช่วงการปรับปรุงแก้ไขสีผิวถนนสุริยพงษ์และถนนผากองไปนานพอสมควร เนื่องจากสาเหตุการเข้าตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นั้น… อ่านต่อ...
พ.ค. 14, 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ… อ่านต่อ...
พ.ค. 07, 2558

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน

๑. คุณสมบัติ ๑.๑ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อพท.… อ่านต่อ...
เม.ย. 13, 2558

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ภาคกลาง …

นาย พิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมหารือกับ สศช.และ สทช ถึงแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 เมษายน… อ่านต่อ...
เม.ย. 09, 2558

อพท. ขอมอบหนังสือ นันทปฏิมา ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน ให้กับผู้สนใจ

อพท. ขอมอบหนังสือ นันทปฏิมา ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน ให้กับผู้สนใจจำนวน 10 ท่าน โดยมีเงื่อนไขเพียงขอให้ท่านส่ง… อ่านต่อ...
ก.พ. 10, 2558

“Koh Mak Unplugged Fest” Eats – Art – Film Melody

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับชาวชุมชนเกาะหมาก จ. ตราด ร่วมจัดงาน “Koh Mak Unplugged Fest”… อ่านต่อ...
พ.ย. 21, 2557

อพท. จัดแคมเปญ...ค้นหาประสบการณ์โลว์คาร์บอนจากนักท่องเที่ยว

เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน - พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง… อ่านต่อ...
พ.ค. 14, 2558

อพท.น่าน เดินเครื่องปรับปรุงแก้ไขโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เมืองเก่าน่าน

หลังจากที่ทิ้งช่วงการปรับปรุงแก้ไขสีผิวถนนสุริยพงษ์และถนนผากองไปนานพอสมควร เนื่องจากสาเหตุการเข้าตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นั้น… อ่านต่อ...
เม.ย. 17, 2558

“นันทปฏิมา: ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน”

นันทนคร หรือ นครน่าน เป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานและเปี่ยมด้วยเกียรติภูมินครน่านในอดีตเจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม ประเพณี… อ่านต่อ...
ก.พ. 25, 2558

อพท.๗ รุก “ประชุมภาคี” สร้างความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ปี ๒๕๕๘ ร่วมกัน

การดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กำลังก้าวสู่ปีที่ ๒ ส่งผลให้… อ่านต่อ...
พ.ค. 22, 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง… อ่านต่อ...
พ.ค. 14, 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ… อ่านต่อ...
เม.ย. 08, 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา… อ่านต่อ...

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

TORโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator

TORจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร.

TOR จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร. ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์

DASTA NEWS No.53DASTA NEWS No.53
08/12/2557
DASTA NEWS No.52DASTA NEWS No.52
08/12/2557
เดินหน้าประเทศไทย 4...
CEO 360 องศา 06 12 14...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั...
อพท. เร่งผลิต...
เที่ยวเกาะเลาะอ่าว spot


คลังความรู้

พื้นที่พิเศษ


 

@ รับข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
พฤษภาคม 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31