องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
19.ม.ค..2559
ประเภทรางวัล ชุมชนคนดีที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รางวัล ชุมชนคนดีที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนรักษสุขภาพ ชมรมส่งเสริมท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ประเภทรางวัล สื่อมวลชนผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ รางวัลชนะเลิศ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

:: สื่อวิดีทัศน์ของ อพท. ::

สื่อประชาสัมพันธ์
คลังความรู้
01.ก.ย..2558
       ด้วยในกันยายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ภาคชุมชนท้องถิ่น พร้อมด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
Hide Main content block
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction