Highlight

ข่าว อพท.

ส.ค. 26, 2557

โครงการ Green Office

ทะเบียนกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ อพท. คำสั่ง / ประกาศ / แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว อ่านต่อ...
ส.ค. 19, 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พื้นที่พิเศษ แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พื้นที่พิเศษ อ่านต่อ...
ส.ค. 18, 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำส่วนกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน แนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน อ่านต่อ...
ส.ค. 26, 2557

โครงการ Green Office

ทะเบียนกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ อพท. คำสั่ง / ประกาศ / แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว อ่านต่อ...
มิ.ย. 27, 2557

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ระบบ e-Office ของ อพท.

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ระบบ e-Office ของ อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. โดยสำนักบริหารกลาง… อ่านต่อ...
มิ.ย. 13, 2557

“อู่ทองชวนปั่นวัดใจ” ท่องเที่ยวแบบง่ายๆ ไปกับพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อพท. และชมรมจักรยานอู่ทอง ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “เมืองอู่ทองชวนปั่นวัดใจ” ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา… อ่านต่อ...
มี.ค. 24, 2557

ยิ่งลักษณ์ ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ในปี ๕๘ เลิกเสียที “เที่ยวไทย เพราะราคาถูก”

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว… อ่านต่อ...
ส.ค. 07, 2556

อพท.เชิญฟังเสวนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน… อ่านต่อ...
ก.ค. 23, 2557

อพท. จัดประชุมกลุ่มย่อยองค์การมหาชน เรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมาหชน) หรือ อพท. โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารกลาง… อ่านต่อ...
ก.ค. 22, 2557

อพท.จัดประชุม "ว่าด้วยเรื่องการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ… อ่านต่อ...
เม.ย. 18, 2557

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน “สงกรานต์หรรษา ท่องเที่ยวก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล”

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน “สงกรานต์หรรษา ท่องเที่ยวก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล”… อ่านต่อ...
ส.ค. 19, 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พื้นที่พิเศษ แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พื้นที่พิเศษ อ่านต่อ...
ส.ค. 18, 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำส่วนกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน แนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน อ่านต่อ...
ก.ค. 25, 2557

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งนักบริหาร

ดาวน์โหลดประกาศขยายเวลารับสมัครนักบริหาร อ่านต่อ...
ก.ค. 25, 2557

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ

ดาวน์โหลดประกาศขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่พื้นที่พิเศษ ดาวน์โหลดแนบท้ายประกาศขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่พื้นที่พิเศษ อ่านต่อ...

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

TORโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator

TORจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร.

TOR จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร. ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์

รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั...
อพท. เร่งผลิต...
เที่ยวเกาะเลาะอ่าว spot


คลังความรู้

พื้นที่พิเศษ

DASTA Showcase

@ รับข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
สิงหาคม 2014
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31