Highlight

ข่าว อพท.

เม.ย. 17, 2558

“นันทปฏิมา: ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน”

นันทนคร หรือ นครน่าน เป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานและเปี่ยมด้วยเกียรติภูมินครน่านในอดีตเจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม ประเพณี… อ่านต่อ...
เม.ย. 09, 2558

อพท. ขอมอบหนังสือ นันทปฏิมา ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน ให้กับผู้สนใจ

อพท. ขอมอบหนังสือ นันทปฏิมา ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน ให้กับผู้สนใจจำนวน 10 ท่าน โดยมีเงื่อนไขเพียงขอให้ท่านส่ง… อ่านต่อ...
เม.ย. 09, 2558

อพท. ขอมอบหนังสือ นันทปฏิมา ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน ให้กับผู้สนใจ

อพท. ขอมอบหนังสือ นันทปฏิมา ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน ให้กับผู้สนใจจำนวน 10 ท่าน โดยมีเงื่อนไขเพียงขอให้ท่านส่ง… อ่านต่อ...
มี.ค. 27, 2558

คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ร่วมทดลองเที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน (Low carbon tourism)

วันที่ 18-20 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักสื่อสารองค์กรได้นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน สัมผัสวิถีการท่องเที่ยวแบบโลว์ คาร์บอน ร่วมทำกิจกรรม… อ่านต่อ...
ก.พ. 10, 2558

“Koh Mak Unplugged Fest” Eats – Art – Film Melody

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับชาวชุมชนเกาะหมาก จ. ตราด ร่วมจัดงาน “Koh Mak Unplugged Fest”… อ่านต่อ...
พ.ย. 21, 2557

อพท. จัดแคมเปญ...ค้นหาประสบการณ์โลว์คาร์บอนจากนักท่องเที่ยว

เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน - พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง… อ่านต่อ...
เม.ย. 17, 2558

“นันทปฏิมา: ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน”

นันทนคร หรือ นครน่าน เป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานและเปี่ยมด้วยเกียรติภูมินครน่านในอดีตเจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม ประเพณี… อ่านต่อ...
ก.พ. 25, 2558

อพท.๗ รุก “ประชุมภาคี” สร้างความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ปี ๒๕๕๘ ร่วมกัน

การดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กำลังก้าวสู่ปีที่ ๒ ส่งผลให้… อ่านต่อ...
ก.พ. 25, 2558

อพท.๗ เปิดตัวโครงการพระพุทธปุษยคีรี และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเมืองโบราณอู่ทอง

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗) และบริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดให้มี “พิธีเปิดตัว ๒… อ่านต่อ...
เม.ย. 08, 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา… อ่านต่อ...
มี.ค. 09, 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...
ก.พ. 23, 2558

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

TORโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator

TORจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร.

TOR จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร. ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์

DASTA NEWS No.53DASTA NEWS No.53
08/12/2557
DASTA NEWS No.52DASTA NEWS No.52
08/12/2557
CEO 360 องศา 06 12 14...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั...
อพท. เร่งผลิต...
เที่ยวเกาะเลาะอ่าว spot


คลังความรู้

พื้นที่พิเศษ


 

@ รับข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
พฤษภาคม 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31