Highlight

ข่าว อพท.

ก.ค. 02, 2558

ประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ แนบท้ายประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ อ่านต่อ...
มิ.ย. 26, 2558

ภาพกิจกรรมของ อพท. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 83 ปีสำนักนายกฯ

เก็บตกภาพกิจกรรมของ อพท. ในการจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความสำเร็จชุมชนความสำเร็จของ อพท.” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 83 ปีสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ...
มิ.ย. 25, 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...
พ.ค. 07, 2558

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน

๑. คุณสมบัติ ๑.๑ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อพท.… อ่านต่อ...
เม.ย. 13, 2558

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ภาคกลาง …

นาย พิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมหารือกับ สศช.และ สทช ถึงแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 เมษายน… อ่านต่อ...
เม.ย. 09, 2558

อพท. ขอมอบหนังสือ นันทปฏิมา ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน ให้กับผู้สนใจ

อพท. ขอมอบหนังสือ นันทปฏิมา ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน ให้กับผู้สนใจจำนวน 10 ท่าน โดยมีเงื่อนไขเพียงขอให้ท่านส่ง… อ่านต่อ...
ก.พ. 10, 2558

“Koh Mak Unplugged Fest” Eats – Art – Film Melody

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับชาวชุมชนเกาะหมาก จ. ตราด ร่วมจัดงาน “Koh Mak Unplugged Fest”… อ่านต่อ...
พ.ย. 21, 2557

อพท. จัดแคมเปญ...ค้นหาประสบการณ์โลว์คาร์บอนจากนักท่องเที่ยว

เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน - พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง… อ่านต่อ...
มิ.ย. 26, 2558

ภาพกิจกรรมของ อพท. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 83 ปีสำนักนายกฯ

เก็บตกภาพกิจกรรมของ อพท. ในการจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความสำเร็จชุมชนความสำเร็จของ อพท.” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 83 ปีสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ...
มิ.ย. 16, 2558

คำชมเชยจากนายกรัฐมนตรี ถึงผลการปฏิบัติงานของอพท.

คำชมเชยจากนายกรัฐมนตรี ถึงผลการปฏิบัติงานของอพท. ‘หากช่วยกันอะไรก็จะดีขึ้น สร้างสรรค์ประเทศไทย’ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือตอบกลับถึง อพท.… อ่านต่อ...
มิ.ย. 11, 2558

อพท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”

Insert/Edit Image วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายดำรงค์ แสงกวีเลิศ รองผู้อำนวยการ อพท.(๑) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต… อ่านต่อ...
ก.ค. 02, 2558

ประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ แนบท้ายประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ อ่านต่อ...
มิ.ย. 25, 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...
มิ.ย. 14, 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ…

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ Download แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ อ่านต่อ...
พ.ค. 25, 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

TORโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator

TORจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร.

TOR จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร. ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์

DASTA NEWS No.53DASTA NEWS No.53
08/12/2557
DASTA NEWS No.52DASTA NEWS No.52
08/12/2557
เดินหน้าประเทศไทย 4...
CEO 360 องศา 06 12 14...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั...
อพท. เร่งผลิต...
เที่ยวเกาะเลาะอ่าว spot


คลังความรู้

พื้นที่พิเศษ


 

@ รับข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
กรกฎาคม 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31